Privacy Beleid

Dit privacy beleid legt uit hoe Broodmix.be (“wij”, “wij” of “onze”) de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Welke data verzamelen we?

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) en informatie over de wijze waarop onze website wordt bezocht en gebruikt (“Gebruiksgegevens”) verzamelen.

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt door het invullen van formulieren, waaronder het contactformulier, op onze website:

 • E-mail adres
 • Naam

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende Gebruiksgegevens:

 • Uw IP-adres
 • Browsertype
 • Browser versie
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip en datum van het bezoek
 • Tijd doorgebracht op de pagina’s
 • Unieke apparaat-ID’s
 • Andere diagnostische gegevens

Uw IP-adres kan in verband worden gebracht met uw locatie. Wij verkrijgen uw locatie gegevens niet op andere wijze.

Hoe gebruiken we uw data?

Wij verzamelen uw gegevens zodat wij:

 • Contact met u kunnen opnemen via e-mail omdat u hebt aangegeven dat u informatie van ons wilt ontvangen
 • Onze website kunnen verbeteren
 • Het gebruik van onze website te monitoren
 • Technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Wij kunnen uw Gebruiksgegevens delen met dienstverleners voor technische diensten die verband houden met onze website.  Wij delen uw Persoonsgegevens niet met anderen tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen.

Gegevensbescherming en -beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, en wij streven ernaar om commercieel redelijke en aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen.  Geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig, en wij kunnen geen absolute veiligheid garanderen.

Indien wij vermoeden dat een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden, kunnen wij trachten u daarvan op de hoogte te brengen en redelijke middelen aanwenden om u te waarschuwen.

Bekendmaking van gegevens

Wij kunnen verplicht worden om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Unie (EEU), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming:

Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. 

Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens te corrigeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen – U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden, te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om ons te verzoeken de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op verzoeken ingaan. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

U hebt het recht om klachten in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Unie (EEU).

Privacy beleid van andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Ons privacy beleid geldt alleen voor onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacy beleid te lezen.

De privacy van kinderen

Wij richten ons niet tot en verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij vernemen dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij evalueren ons privacy beleid regelmatig en plaatsen eventuele updates op deze webpagina. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2021.